TR
Sözleşme

ARAÇ KİRALAMA KOŞULLARI – QCAR MOBİLİTE  

İş bu sözleşme ile Kiraya Veren QCAR ARAÇ KİRALAMA VE MOBİLİTE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle “QCAR” olarak anılacaktır.) sözleşmesinin ön sayfasında tanımlanan aracı (Bundan böyle “ARAÇ” olarak belirtilecektir.) adı ve adresi yazılı Kiracıya kiralamıştır. Kiracı, kiralanan aracı sözleşme koşullarına uygun olarak kullanmayı, (kiralama süresi, iade saati, dönüş istasyonu vb.) kira ücretini tam zamanında ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Sözleşmeyi imzalamakla Kiracı, kiralanan araç ile ilgili tüm yükümlülükleri üstlenmiş olur.Kiracı gerek aracı teslim alması gerekse iade etmesi sırasında düzenlenecek ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçaları olan Araç Teslim Formlarını (Bundan böyle “Form” olarak belirtilecektir.) imzadan imtina etmeyeceğini, Formları imzalamaması halinde Formda yazılanları koşulsuz olarak kabul etmiş sayılacağını, Form içeriğine herhangi bir itiraz olması halinde imzadan imtina yoluyla değil ancak masrafı kendisine ait olmak kaydıyla bir uzmana ekspertiz yaptırmak kanalıyla itiraz ve iddialarını ileri sürebileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

1) Kiracı, sözleşme kurulurken sunduğu belgelerin ve beyanların tamamen doğru olduğunu, yanlış bilgi vermediğini ve sözleşme yapılmasını etkileyecek herhangi bir bilgiyi gizlemediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiracının sözleşme ve eklerinde beyan ettiği adres, yasal tebligat adresi olup, QCAR’ a yazılı olarak adres değişikliği bildirilmedikçe bu adrese yapılacak tüm bildirimler Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilmiş ve geçerli sayılacaktır.

2) Kiracı, kiralanan aracı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda, faal vaziyette ve teslim sırasında düzenlenen teslim Formunda belirtilen şekilde aldığını kabul eder. Kiracı, aracın iadesi sırasında bu teslim Formunda belirtilenler haricinde tespit olunan her türlü hasara kendisinin sebep olduğunu ve bu nedenle oluşacak tüm zararları talep anında derhal ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3) Kiracı aracı, anahtar, tüm belgeleri, aksesuar avadanlıkları, yedek lastiği ile birlikte teslim aldığı gibi aracı kiralandığı şubeye veya sözleşmede belirtilen yerdeki QCAR şubesine iade edecektir. Kiracı, aracı QCAR’ a teslim anında, araca ait resmi belgeleri (Trafik belgesi, Tescil belgesi, Sigorta, Plakalar) ve anahtarı iade etmemesi halinde bunların teminine kadar geçecek süreye ait kira bedellerini ve yenilerinin alınması için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür.

4) Kiracı, kiralanan aracın kullanımı sürecinde talep edeceği ek sürücü, bebek koltuğu, navigasyon cihazı, wifi vb. ilave hizmet ve donanımların QCAR tarafından bildirilecek ek kira bedellerini de işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak ödemek zorundadır.

5) Kiracı; sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik vb. nedenlerle (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile şanzıman arızası, uyarı ışığı yandığı halde aracın kullanılmaya devam edilmesi nedeniyle oluşacak hasarlar, aracın altının vurulması suretiyle ortaya çıkan hasarlar, araç içi döşemede ve aksesuarlarda oluşabilecek sigara yanığı, yırtık, detaylı temizleme gerektiren leke vs., lastik ve jant gibi aksamlara zarar verilmesi, yakıttan kaynaklı arıza ve hasarlar vb.) oluşan her türlü mekanik ve elektrik dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu mekanik ve elektrik dâhil olmak üzere tüm zarar ve ziyanlar kasko ve güvenceler kapsamı dışındadır. Garanti kapsamı dışında değerlendirilecek her türlü onarımın tespit edilmesinde, sadece araç yetkili servisi ve/veya araç üreticisi/distribütör firmanın hazırlayacağı teknik rapor geçerli sayılacaktır.

6) Aracın kullanımı;

a) Araç Kiralamak için en az 21 yaşını doldurmuş olmanız ve en az 1 yıllık B grubu ehliyet sahibi olmanız gerekmektedir. Genç Sürücü Ücreti uygulamasını kullanabilmek için aşağıda ve tabloda yer alan koşulların sağlanması gerekmektedir.

 

Yaş

Genç Sürücü Uygulanabilir Yaş Aralığı

Minimum Ehliyet Yaşı

EKONOMİ

21

-

En az 1 Yıl

KONFOR

23

21-23 Yaş Arası

En az 2 Yıl

PRESTİJ

26

23-26 Yaş Arası

En az 2 Yıl

PREMİUM

26

23-26 Yaş Arası

En az 3 Yıl

LÜKS

30

-

En az 5 Yıl

 

Bir araç için en fazla 2 adet ek sürücü tanımlanabilir. Sürücülerin araç gruplarına göre yaş ve ehliyet süreleri uygun olmaması durumunda “Genç Sürücü Paketi” belirlenen şartlar ve bedel karşılığında satın alınabilir. Lüks grup araçlar için “Genç Sürücü Paketi” hükümleri uygulanmaz.

b) Sürücü belirlenen yaş sınırını, ehliyet süresini doldurmuş olmalıdır.

c) Araç Kiracı tarafından kira başlangıcında bildirilerek sözleşme üzerine isimleri kaydettirilen ve (a), (b) maddelerinde tanımlanan şartlara haiz sürücüler tarafından kullanılabilir. d)Kiralama süresi başlangıcından sonra sigorta kapsamı ile ilgili talep edilecek değişiklikler, en yakın lokasyonda bulunan QCAR yetkilileri tarafından gerekli kontroller sağladıktan sonra, kontrat yenilenmesiyle mümkündür.

e) Kiralanan aracın kiracı tarafından alt kiraya verilmesi, ücret karşılığı 3. kişilerin kullanımına sunulması kesinlikle yasaktır. Böyle bir durum tespit edilmesi halinde iş bu sözleşmenin 14 ve 22. maddeleri devreye girer. Kiracı kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına uymasını sağlamakla yükümlüdür. Kiralanan aracı yalnızca sözleşme ve teslimat formunda belirtilen kişi/kişiler kullanabilir. Sözleşmede belirtilmeyen üçüncü kişilerin sözleşme hilafına aracı kullanmaları halinde, iş bu sözleşmenin 14 ve 22. maddeleri gereğince Kiralayan tarafından araca, kiracıya hiç bildirimde bulunmaksızın, el konulur ve bu kullanım nedeniyle meydana gelebilecek hasarlarda, hiçbir hasar güvencesi geçerli değildir. Sözleşmeye aykırı bu kullanım nedeniyle gerek Kiraya Veren gerekse de üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zarardan münhasıran kiracı sorumludur.

f) Tüm kiralama işlemlerinizde, eski veya yeni kimlik belgelerinizin yanında kiralama yapılan araç sınıfına uygun sürücü belgesinin de ibraz edilmesi gerekmektedir.

7) Kiralama süresi minimum 24 saattir. Bu süreden daha kısa kiralamalarda kira ücreti 1(bir) gün olarak hesaplanacaktır. Kiracı, kira bedelini kira başlangıcında ödemekle yükümlüdür. Araç fiyatları doluluk bazlı dinamik sisteme tabii olup değişkenlik göstermektedir.

Kiracı kira ücretinin dışında ayrıca;

a. 2 saatte kadar olan gecikmeler ücretsiz olup 2 saati aşan gecikmelerde 1 günlük kira bedelini,

b. Kiralama sonunda ortaya çıkacak tek yön ücretini,

c. Dolu depo ile teslim edilen yakıtın dönüşte dolu depo olarak teslim edilmemesinden kaynaklanan yakıt bedeli ile bu bedelin %25’i oranında uygulanacak hizmet bedellini,

d. Otoyol geçiş ücretleri ile bu bedeller üzerinden hesaplanarak uygulanacak %15 hizmet bedelini,

e. Yakıt, her türlü park ve ulaşım masrafları ile aracın kullanılmasına yönelik her türlü yan gider, masraf ve aracın Kiracıya teslimi sonrasında doğacak tüm masraflar münhasıran Kiracıya ait olduğundan Kiracı bu kapsamdaki tüm bedelleri ödemekle yükümlüdür. Söz konusu bedeller müşterinin sisteme tanımlı kredi kartından haber verilmeksizin tahsil edilecektir.

8) Sigorta kapsamında günlük araç kiralama bedeline dâhil olan Kasko ile kiralama sürecinde meydana gelebilecek bir hasar oluşması durumunda araç kasko değer bedelinin en fazla%20’ye kadarlık kısmı kiracının sorumluluğundadır. Muafiyet limitleri belirtilmiş olan bu sorumluluk, hasara ilişkin evrakların Kiracı tarafından temin edilmesi ve QCAR’ a eksiksiz olarak teslim etmesi gerekmektedir. İstenilen evrakların eksik olması veya teslim edilmemesi durumunda, hasar bedelinin tamamı sözleşmede ismi bulunan kiracı tarafından karşılanmak zorundadır. Ek ücret ödemek koşuluyla sözleşmeye dâhil edilecek teminatlar hakkında bilgi kiralama yapılan şube tarafından verilecektir.

Kart Saklama Hizmeti koşulları

Kiracı işbu Sözleşme kapsamında, kart bilgilerini QCAR’ın Anlaşmalı Ödeme Kuruluşu, 3. Kişi ve kuruluşlar ile kendi rızası ile paylaşmaktadır. Paylaşılan bu bilgiler; kredi kartının ve banka kartının bağlı olduğu banka, kredi kartının ön yüzünde yer alan ad soyadı, kart numarası, son kullanım tarihi ile sınırlıdır. Alınan veriler, Qpay Kart saklama platformu Payten güvencesinde PCI DSS standartları ile saklanır.

Kiracı kart numarası, son kullanma tarihi ve güvenlik kodu bilgilerini sisteme girerek yapacağı ilk geçerli ödeme işlemi ile sisteme kaydolur. Kiracı, kredi kartları ve bunların kullanımı ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak sözleşmenin madde 12. uyarınca kredi kartından çekilmesi gereken tutarların QCAR sisteminde PCI DSS standartları ile saklanan kartından ilgili ödemenin tekrar kiracı onayı gerekmeksizin alınmasını kabul beyan ve taahhüt eder.

Ek Güvence ve Muafiyet Koşulları

Lastik Cam Far Güvencesi: Kaza haricinde oluşan lastik-cam-far hasarlarında polis/jandarma raporu ya da kaza tespit tutanağı olmaksızın sürücünün geçerli yazılı beyanına istinaden aracın lastik-cam-farını kapsayan hasar güvencesidir.

Muafiyetsiz Sigorta Güvencesi: Ekonomi ve konfor segment araçlarda 10.000 TL, orta segment araçlarda 12.500 TL, SUV ve üst grup araçlarda 15.000 TL muafiyeti ortadan kaldırır.

QSilver Güvence Paketi: Bu güvence paketi ile muafiyet ortadan kalkar, rapor düzenlenmesi veya tutanak tutulması mümkün olmayan, tek taraflı hasar durumları için müşteriye 5.000 TL'ye kadar beyanla onarım hakkı sunan hasar güvencesidir.

QGold Güvence Paketi: Bu güvence paketi ile muafiyet ortadan kalkar, rapor düzenlenmesi veya tutanak tutulması mümkün olmayan, tek taraflı hasar durumları için müşteriye 8.000 TL'ye kadar beyanla onarım hakkı sunan hasar güvencesidir. Ek olarak 1 adet lastik-cam veya farınızı güvence altına alır.

QDiamond Güvence Paketi: Bu güvence paketi ile muafiyet ortadan kalkar, rapor düzenlenmesi veya tutanak tutulması mümkün olmayan, tek taraflı hasar durumları için müşteriye 10.000 TL'ye kadar beyanla onarım hakkı sunan hasar güvencesidir. Ek olarak 2 adet lastik-cam veya farınızı güvence altına alır.

9) Kiracı, araç teslimi sırasında kira ve ek hizmet bedellerini, sonrandan oluşacak maliyetleri ise, kira bitiminde kredi kartı veya banka havalesi/EFT/swift yoluyla ödeyecektir. Kiracı, kira bedelini veya bu sözleşme gereğince yüklenmiş olduğu diğer taahhütlerini yerine getirmemesinden doğan veya tazmin etmek yükümlülüğünde olduğu zararların, masrafların ve diğer borçlarının hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın fatura tarihinde muaccel olacağını ve fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %5 (yüzde beş) temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10) Sözleşmede belirtilen iade tarihini ileri bir tarihe almak, yeni kira dönemine ait kira bedelinin peşin olarak ödenmesinin yanı sıra QCAR’ ın onayı ile mümkündür. QCAR uzatma taleplerini güncel fiyat üzerinden değiştirme hakkına sahiptir. QCAR’ ın onayı olmaksızın kira süresinin uzatılması kira bedeli ödense dahi mümkün değildir. İşbu belirli süreli kira sözleşmesi olup süre sonunda tarafların aksi yönde açık mutabakatı sağlanmadıkça araç hiçbir ihtar veya ihbar gerekmeksizin QCAR’ a iade edilecektir.

11)Kiracı sözleşme konusu aracı, Trafik Kanun ve Talimatları doğrultusunda ve özenle kullanacak trafik kurallarına riayet edecektir. Kiracı, Karayolları Kanunu Yönetmeliği ve ilgili tüm mevzuata uymak zorundadır. Kiracı, sürücü olarak bu yükümlülüklerinden habersiz olduğunu iddia ederek sorumluluktan kurtulamaz. Kiracı mevzuata aykırı davranışları sonucu oluşan her türlü hukuki sonuçlardan, cezalardan ve masraflardan (ceza, araç bağlanması, araç çekilmesi vb.) sorumludur. Aracın Kiracıya teslimi sonrasında ilgili araca kesilen ve Kiracı tarafından ödenmeyen trafik cezaları, ilgili cezanın QCAR’ a ilgili makamlarca bildirilmesi koşulu ile yasal süresi içinde QCAR tarafında ödenecek ve her işlem için 250 TL (İki Yüz Elli Türk lirası) hizmet bedeli eklenerek Kiracıya fatura edilecektir. Kiracı, ilk yazılı bildirim üzerine derhal, ayrıca mahkeme kararı gerekmeksizin QCAR’ın ödemek durumunda kaldığı bedeli, hizmet bedelini ve cezai şart vb. her ne ad altında olursa olsun tüm ek ücretleri ile ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

12) QCAR, Kiracıya ait kredi kartından, kiraladığı aracın grubuna göre değişmekle birlikte, ekonomik grup araçlar için en az 2.000 TL, orta ve orta suv grup araçlar için en az 2.500 TL, lüks ve lüks suv grup araçlar için en az 3.500 TL, premium ve premium suv grup araçlar için en az 4.500 TL tutarında depozito satış işlemi veya ön provizyon bloke edilecektir. Provizyon olarak bloke edilecek tutarlar alt limit olarak belirlenmiş olup bu rakamların üstünde blokaj bedelleri QCAR tarafından talep edilebilir. Araç gruplarının belirlenmesinde tek söz sahibi QCAR olup, QCAR’ ın blokaj bedelleri ve araç gruplarının belirlenmesi hususunda dilediği zaman değişiklik yapma hakkı saklıdır. Kiralama başlangıcında alınan provizyon tutarı, her türlü trafik cezası, otoyol kaçak geçiş ücreti, park ücreti, araç çekme bedeli ve tüm hasar/zarar bedellerinin tahsilatı için kullanılacaktır. Kiracı, kredi kartından yapılacak bu işleme onay verdiğini ve hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

13) Araç kullanım kilometre limitleri; Günlük araç kiralama hizmetinde kilometre kullanım hakkı günlük 500 km olmak şartı ile 8 gün ve üzeri kiralamalarda, kontrat başına 4000 km ile sınırlıdır. Aylık araç kiralama hizmetinde kilometre kullanım hakkı 4000 km ile sınırlıdır. Kira süresi içinde aylık km limitlerine ulaşması halinde hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Kiracı, aylık kilometre sınırlarının sözleşmede belirlenen süreden önce dolması durumunda aracı derhal QCAR’a iade edeceğini ve araç için belirlenen kiralama süresinin sonuna kadar işleyecek tüm kira bedelini QCAR’a ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddede belirtilen bir ay (30 gün) üzerinden değerlendirilir. Kilometre sınırının dolması ile aracın QCAR’a teslimi arasında geçecek sürede sınırı aşan her km başına araç grubuna göre değişen 2,5 TL+KDV üzerinden hesaplanacak olup, kilometre aşım bedeli Kiracı tarafından ödenecektir. Bu kilometre aşımı nedeniyle doğacak bakım giderlerini de ödeyeceğini Kiracı kabul, beyan ve taahhüt eder.

14) Kiralanan aracın her ne şekil ve şartta olursa olsun kiraya verilmesi, bedelsiz de olsa üçüncü şahıslara kullandırılması yasak olup aracın ayrıca;

a) Ek sürücü olarak belirtilmeyen/bildirilmeyen sürücü tarafından,

b) Herhangi bir vasıtayı çekmekle veya itmekle,

c) Gelir karşılığı yolcu veya mal taşımasında,

d) Yarış hız tayini, ralli, sağlamlık denemesi motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun

olmayan yollarda,

e) Aracın üretici firma tarafından belirlenmiş teknik ve tahammül gücüne uygun olmayan yol ve arazi şartlarında,

f) Gümrük mevzuatlarında ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya gayri kanuni işlerde,

g) Her türlü yasa dışı amaçlı iş, terör, devlete ve yasalara aykırı konularda kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu hallerden herhangi birinin tespiti halinde QCAR’ ın her türlü zararı ilk yazılı bildirimi üzerine derhal Kiracı tarafından ödenecektir.

15) Kiralanan araca ait tüm kanuni zorunlu sigortalar QCAR tarafından yaptırılmıştır. Kiracı aşağıda belirtilen koşullarda aracın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin her türlü giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

a) Kaza anında alkol ve/veya uyuşturucu ve/veya uyku geciktirici ilaçlar etkisi altında ise,

b) Yasal hız sınırlarının aşıldığı durumlarda (kaza tespit raporunda kazanın hız nedeni ile meydana geldiği belirtilmesi) ve aracın herhangi bir şekilde Trafik kanunlarına aykırı kullanılmasında,

c) Trafik kaza raporunun (anlaşmalı tutanak, polis veya jandarma raporu) alınmadığı durumlarda,

d) Aracı kiracı ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenenlerin haricindeki şahısların kullanması neticesinde meydana gelen hasar ve/veya kazalarda,

e) Kira sözleşmesinde yazılı olarak belirtilen sürenin uzatılması hallerinde meydana gelen hasar ve kazalarda,

f) Hazine müsteşarlığı ve/veya Türkiye sigorta ve Reasürans birliği tarafından yasal mevzuat ve ilgili yönetmeliklere yapılacak değişiklikler kapsamında kasko poliçesi genel şartları gereğince hasar bedellinin ödenmediği ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı durumlarda,

g) Araç çalınmalarında genel kasko kuralları geçerli olup aşırma benzeri sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği kasko kapsamında dâhil edilemeyen ve sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı durumlarda Kiracı araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

h) Sigorta teminat limitlerinin üzerinde kalan her türlü hasar sorumluluğu Kiracıya aittir. Kiracının kiralanan araç ile karıştığı herhangi bir kazada Kiracıya alkol, uyuşturucu, olay yerini terk veya herhangi bir şekilde genel trafik kaidelerine uymaması nedeniyle bir ceza verilmişse QCAR kira bedellinin yanında kaza nedeniyle uğradığı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları Kiracıdan talep edebilir.

16) Kiracı ve tanımlanmış ek sürücülerin kira süresince içerisinde kaza olması durumunda QCAR’ ın ve sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmekle yükümlüdür.

a) Araç ve üçüncü kişiler ile ilgili azami güvenlik önlemlerini almak,

b) Tutanak, polis ve/veya jandarma raporu vb. gerekli tüm trafik kaza raporları ve belgeleri temin etmek,

c) Karşı taraf/tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik poliçelerinin fotokopi veya görüntüleri alınarak evrakları eksiksiz doldurmak,

d) Olay yerinin fotoğraflarını çekmek,

e) Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan kaza durumunda en yakın polis veya jandarmaya bildirmek,

f) Kaza ile ilgili tüm evrakların kazanın gerçekleşmesinden itibaren yirmi dört saat içinde QCAR’ a ulaştırmak.

17) Kiracı, aracı her türlü güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Aracın çalınması durumunda hırsızlık güvencesinden faydalanabilmek için; ruhsat ve anahtarı QCAR’ a iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına gerekli başvuruları yaptığını kanıtlamakla mükelleftir. Aksi halde Kiracı kasko kapsamına dâhil edilmeyen ve sigorta şirketi tarafından zarar ödemesi yapılmayan durumlarda aracın güncel satın alma bedelini ve diğer zararları ödemekle yükümlüdür.

18) 3.Şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen tedavi giderleri dâhil her türlü maddi zararlar aracın zorunlu trafik sigortası limitleriyle sınırlı olup, trafik sigorta kapsamında olmayan manevi zararlar dâhil tüm sorumluluk ve yükümlülükler Kiracıya aittir. QCAR’ a rücu edebilecek tüm hasar ve zararlar ayrıca bir mahkeme kararı gerekmeksizin QCAR’ in ilk yazılı talebi üzerine Kiracı tarafından derhal ödenecektir.

19) Kiralanan araçta hasar ve/veya arıza oluşması halinde, aracın güvenli ve zararı arttırmayacak şekilde yetkili servise ulaştırılmasından Kiracı sorumludur. Aracın servise ulaştırılması aşamasında, QCAR ofislerinden destek alınmaması halinde, çekici maliyeti Kiracı tarafından ödenecektir. Tamir masrafları ancak QCAR’ ın önceden izin vermiş olması halinde kabul edilir.

20) QCAR hiçbir şekilde Kiracı tarafından araçta taşınan veya bırakılan herhangi bir eşyanın kaybından, çalınmasından, aşırılmasından veya hasar görmesinden sorumlu tutulamaz. Kiracı, QCAR’ ı bahsedilen türde bir kayıp ve/veya hasar sonucu meydana gelebilecek zararlardan gayrikabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

21) QCAR kiralanan aracın üretimini yapmadığından, aracın ya da yedek parçaların mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek maddi ve manevi her türlü zarardan ve kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Taraflar, QCAR’ ın sorumluluğunun aracın kullanıma elverişli şekilde teslimi ve gerekli bakımlarının aksatılmadan yerine getirilmesi ile sınırlı olduğu hususunda anlaşmışlardır.

22) Kiracının bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı kararlaştıran tarihte teslim etmemesi halinde Kiracı, QCAR’ in bahsedilen aracı nerede olursa olsun ve herhangi bir ihtar veya mahkeme kararına gerek olmaksızın derhal geri almak yetkisi olduğunu kabul eder. Kiracı, aracın QCAR tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları talep üzerine derhal ödemekle yükümlüdür. QCAR aracın geri alınması sırasında araçta bulunan eşyanın kaybından veya hasarından sorumlu değildir.

23) Kiracı sözleşme süresi sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracın sözleşmede tanımlanmış kullanıcılar dışında ve/veya yasalara aykırı şekilde kullanması halinde hasar ve sorumluluk anlamında hiçbir sigorta, teminat ve yasal haktan istifade edemeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

24) QCAR’ ın kiralanan aracı takip edebilmesi ve gerektiğinde aracı durdurup geri iade alabilmesi için kiralanan araçlara araç takip sistemi monte etmiştir. Kiracı, kiraladığı araca araç takip sistemi monte edildiğini, aracın takip edildiğini ve işbu Sözleşme ’de belirtilen iade tarihinde aracı iade etmediği takdirde ve/veya sözleşme ilişkisi devam ederken QCAR tarafından gerekli görülen hallerde bu sistem kullanılarak aracın yerinin tespit edilebileceğini ve aracın durdurabileceğini bildiğini ve bu hususa muvafakat ettiğini, aracın durdurulması nedeniyle QCAR’ dan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve/veya zarar ziyan talebinde bulunmamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Söz konusu Araç Takip Sisteminin Kiracıdan kaynaklanan nedenlerle zarar görmesi, sökülmesi, sökülmeye teşebbüs edilmesi veya herhangi bir şekilde sisteme müdahale edilmesi halinde QCAR’ ın uğradığı sistemin söküp takma ve cihaz ücreti de dâhil tüm zararlar Kiracı tarafından derhal karşılanacaktır. Kiracı, Araç Takip sistemine yapılan müdahalenin işbu sözleşmenin feshi manasına geldiğini peşinen kabul eder.

25) Kiracı, kiralanan araçları hiçbir şekilde başka bir şahıs veya kuruluşa kiraya verilmeyeceğini, hangi neden ve koşul altında olursa olsun Kira sözleşmesi üzerinde ismi yazılı olmayan bir kişiye kullandırılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumun tespiti halinde, QCAR’ ın hasar güvenceleri geçerli olmayacak ve tüm zarar ve ziyanlar, Kiracı tarafından karşılanacaktır. Kiralanan aracın 3. bir kişiye kiraya verildiğinin veya kullandırdığının tespiti halinde, Kiracı bu ihlal nedeniyle oluşan zararlar yanında kiralanan aracın üç aylık kira bedelini cezai şart olarak ilk talep anında herhangi bir itirazda bulunmaksızın ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

26) Kiralama başladıktan sonra aracın sözleşmede belirtilen tarihten önce iadesi durumunda yapılan indirimler iptal edilecek ve aracın güncel günlük kira bedeli üzerinden hesaplama yapılarak kullanılan süre için kira bedeli yeniden tespit edilecektir. Bu hesaplama sonucu tespit edilen kira bedeli tahsil edilen bedelden mahsup edilecek ve fazla alınan bir bedel varsa bu bedel Kiracıya iade edilecektir. Bunun haricinde Kiracıya herhangi bir şekilde bedel iadesi yapılmayacağı konusunda taraflar anlaşmışladır.

27) QCAR dilediği zaman sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeksizin tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

28) QCAR ve Kiracı işbu kira sözleşmesi uyarınca vakıf oldukları tüm mali, ticari, mesleki bilgilerin, teknik bilgilerin, idari, hukuki, kurumsal bilgilerin, işletme bilgilerinin, finansal tabloların, raporların, finansal ve yasal bilgilerin, marka, ticari sırrın, , yönerge, yönetmelik, ticaret ve lisanslama ile ilişkili her türlü bilgi ile her türlü yazışma, doküman ve kayıtlar, veya diğer bilgilerin açıklandığı Çalışanlarının veya görevlilerinin bilgileri, vakıf oldukları diğer tarafın bilgileri gizli “Gizli Bilgi” dir. Bilginin sahibi olan diğer Taraf’ın önceden yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere açıklamamayı, açıklanmasına olanak tanımamayı, iletmemeyi, bunların kısmen veya tamamen kopyalarını çıkarmamayı, dağıtmamayı, basmamayı ve diğer Taraf’ın ilk talebi üzerine bu bilgileri kendilerinde bulunan tüm kopyaları ile derhal iade etmeyi kabul ve taahhüt ederler. Herhangi birinin işbu gizlilik taahhüdüne kusuru veya ihmali neticesinde aykırı davranması halinde, tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilecek ve Bilgiyi Alan Taraf, Gizli Bilgi’nin korunmasına ilişkin olarak işbu Sözleşme kapsamında düzenlenen yükümlülüklerinden herhangi birini, kendi hatası veya ihmali nedeniyle ifa etmezse, meydana gelebilecek zarar ve ziyanı karşılamakla yükümlü olacaktır.

29) Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat ile çıkarılan ve/veya çıkarılacak diğer düzenlemeler (hepsi birlikte “Mevzuat”) ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranmakla yükümlüdür.

Taraflar kendisine aktarılan gerçek kişilere ait her türlü bilginin Kişisel Veri olduğunu, bu verileri Mevzuat ve aralarındaki sözleşmesel ilişki kapsamında, yalnızca mevcut ve/veya kurulacak olan Sözleşme amacı ile sınırlı olacak işleyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Kişisel Veriler ‘in Sözleşme amacı dışında herhangi bir şekilde işlenmesi, diğer Taraf’ın konuya ilişkin ön yazılı onayına tabi olacaktır. Kendisine aktarılan Kişisel Veriler ‘in yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarımı, Taraflar arasında aksi yönde bir yazılı mutabakat sağlanmadığı sürece yasaktır.

Taraflar, kendisine aktarılan Kişisel Verilere gerek kendi personeli gerekse üçüncü taraflarca yetkisiz bir şekilde erişilmesini önlemekle ve Kişisel Veriler ’in kendisine aktarımı amacı dışında kullanılmasını engelleyecek şekilde gerekli önlemleri almakla işbu Sözleşme kapsamında öngörülen hususlarda personelini yazılı bir şekilde bilgilendirmekle yükümlüdür.

Her bir Taraf, yasal saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla Sözleşme’nin sona ermesi ile birlikte Kişisel Veriler ‘in kayıtlı bulunduğu her türlü medya ve ortamı diğer Taraf’a imza karşılığı teslim edecek ve kendi nezdindeki kayıtları silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Taraflardan her biri, Sözleşme kapsamında işledikleri Kişisel Veriler bakımından Kişisel Verileri Koruma Kurulu denetimine tabi olduklarını kabul ve beyan etmektedirler. Taraflar, söz konusu denetim hakkını iş akışlarını etkilememek kaydıyla bizzat veya üçüncü bir kişi eliyle kullanabilecektir. Söz konusu denetimler neticesinde Taraflardan birinin Kişisel Verilere ilişkin yükümlülüklerine aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde, ilgili denetim masrafları, yükümlülüklerine aykırı davranan Tarafça üstlenilecektir.

İşbu madde Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi yürürlükte kalmaya devamedecektir.

Taraflar’dan herhangi birinin, işbu Sözleşme hükümlerinin ihlali de dahil olmak üzere, karşı Taraf’tan kaynaklanan nedenlerle zarara uğraması, yasal bir yaptırıma tabi tutulması ya da ilgili kişinin zararı dahil olmak üzere herhangi bir zararı tazminle yükümlü tutulması halinde, söz konusu tutarlara ilişkin olarak karşı Taraf’a rücu hakkı saklıdır.

30) Sözleşmeden doğan damga vergisi ve her türlü masraf Kiracıya aittir.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini arttıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et